Välkommen till Väckelsekyrkan

Vi har bett för dig och är glada att du hittat hit. 
 

Om du besöker vår sida för första gången hoppas vi att det vi erbjuder, kommer att 
stärka din personliga relation med Jesus Kristus vår frälsare. 

Här kan du läsa mer om vår församling Universell Uppenbarelse Väckelse Kyrka. 
Gud välsigne dig! 

SKANDINAVISK VÄCKELSE-KONFERENS 9-12 Maj-24
Vi har haft en fantastisk väckelsekonferens.  Se Walter Epies profetia om den kommande väckelsen i Skandinavien. Guds ande kom oerhört starkt i mötena som varade till långt in på natten. Starka profetiska budskap om väckelsen, Sverige, till församlingen och enskilda. Stark lovsång, kärlek och enhet. Gud reser upp sitt folk som vill underordna sig honom och hans ord, och dessa kommer att bära väckelsen. De som inte vill omvända sig utan ha en fot kvar i världen kommer ej att vara en del av väckelsen. Gud har planerat det på sitt sätt, han talar till fåren och de hör hans röst, och han är god.

Missionsresa i Afrika sommaren 2023
Sommaren 2023 har ett team från väckelsekyrkan varit på missionsresa i Afrika. En konferens hölls i Goma i DRC där många blev upprättade befriade och frälsta. Gud rörde sig starkt under evangelisation i staden, där bl.a många ungdomar som levde på gatan blev frälsta och döpta. Församlingarna i Kisoro Uganda  besöktes också, här hölls möten där den helige ande rörde sig kraftigt, evangelisation på gatorna, hjälp till fattiga och flera dopförrättningar.

En stor mängd människor blev förvandlade av Jesu kraft. All ära till Gud.  

 VÄLKOMMEN MED, ATT EVANGELISERA I ÖSTERSUND 


Pastor och missionär Georges Badesire går ut varje dag måndag-lördag för att träffa folk på gatorna och knacka dörr. Vi bjuder med de som vill träna sig att bli lärljungar för att vinna Guds barn tillbaka.

Vill du döpa dig?
Du kanske tror på Jesus men inte döpt dig.
Kontakta oss så hjälper vi dig

Vi växer och behöver 36 stolar till. Om Gud leder dig att hjälpa oss med en gåva; Swish 123 188 3222 eller Nordea postgiro 6635-643

Vår vision är att bygga en kyrka, första steget är att köpa mark.
Leder den helige Ande dig att hjälpa oss med en gåva;
Swish 123 188 3222 eller
Nordea postgiro 6635-643

Kalender

Övriga möten/träffar
Vi har mera träffar/möten/bön för församlingens medlemmar som inte syns här. 

Jesus sade till honom: Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig kommer ni också att lära känna min Fader. Johannes 14: 6-7