Historia

Väckelsekyrkans bönegrupp startade 1 maj 2010 med bön hemma i Georges lägenhet. Vi bad för staden Östersund för att få fortsatt ledning av Herren utifrån den vision vi fått. 

Vi blev fler och fler, träffades allt oftare, vi fastade och bad, hade bönenätter för befrielse av staden Östersund. Vi bad speciellt för Torvalla som hade problem med droger och våld och det blev lugnare. 

Den 23/11 på African prayer mountain i Uganda fick Georges namnet på den blivande församlingen URRC. Församlingen skall vara för alla folk

Upp 7:9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer.


 

U = Universal       (U = Universell)

Matt 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Rom 10:14
Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?   

R = Revelation        (U = Uppenbarelse)

Upp 1:1
Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes 

Joel 2: 28-29
Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande
över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera,
era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.
Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna
utgjuta min Ande

R = Revival     (V = Väckelse)

Rom 13:11
Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro

Ef 5:14
För allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det:
"Vakna, du som sover. Stå upp från de döda,
och Kristus ska lysa över dig.

C = Church     (K = Kyrka)

1 Kor 6:19
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 

1 Kor 3:16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 


 

I fortsatt bön och fasta fick vi veta att vi senare skulle bygga en kyrka i Torvalla. Georges lägenhet var fortsatt ett bönehus fram till december 2012. Gud talade många gånger till oss i syner och profetiska ord, trots motstånd fortsatte vi vara trogna visionen. Gud talade till oss om att det saknades evangelisation i Torvalla och vi fick uppdraget att mera gå ut och förkunna evangeliet.

Då det blev allt flera som kom till våra samlingar behövde vi en större lokal, och fick till slut 2012 hyra av en annan kyrka inne i stan vid några tillfällen/vecka. Adressen var Stuguvägen 18.
Vi hade också en samlingslokal i Torvalla centrum Vi fortsatte be för en egen lokal och i januari 2017 hittade vi en lokal att hyra på Brosslarvägen 21, vi var åter i Torvalla för att fortsätta med vårt uppdrag.