Vår tro

Detta är ett uttalande av den bibeldoktrin som tros och undervisas av 
Väckelsekyrkan. Detta uttalande av tro har sin källa i bibeln och är  helt i överensstämmelse med de grund-läggande principerna för doktrinerna av 
Kristus. 

Vi kan inte bygga en kyrka och kyrkan tillhörJesus Kristus som betalat ett pris för den. Vi tror att kyrkan inte är en byggnad eller plats som 
du kan se, utan att du och jag är Guds kyrka, den Helige Andes tempel.  

Vi måste bygga på grunden av apostlarna och profeterna, med Kristus Jesus 
själv som hörnsten. (Efesierbrevet 2:20) 

* Vi tror att Bibeln innehåller Guds inspirerade och ofelbara ord. (2 Tim 3:16, 2 Petrus 1:20-21) 

* Vi tror att det bara finns en Gud evigt existerande i tre personer;  Gud Fader, Sonen och den 
Helige Ande. (Ef 4:5-6, 1 Mos 1:26, Matt 3:16-17) 


* Vi tror på Kristi gudom (Joh 1: 1-4, Johannes 10:30; Hebr 1:1-5) 

        (a) Han föddes av en jungfru (Matteus 1:18-25, Lukas 1:30-35).           

             Han kom för att frälsa sitt folk, Gud med oss (Matt 1:23)             

        (b) Han blev avlad av den Helige Ande (Matt 1:18-25, Lukas 1:30-35) 

        (c) Han dog (Joh 19:30-35) 

        (d) Han uppstod igen från de döda (Joh 20:25-29, Lukas 24:36-40) 

        (e) Han uppsteg till himlen kroppsligen (1 Tess 4:16-17; Matt 29-30) 


* Vi tror på uppryckandet av kyrkan och Kristi andra ankomst (1 Tess 4:16-17; Matt 29-30) 

* Vi tror att det enda sättet att renas från synd är omvändelse och tro på det dyrbara Jesu blod 
  (Apg 3:19, Lukas 24:47; Ef 1:7) 

* Vi tror att förnyelse av den Helige Anden genom Guds kraft är nödvändig för personlig frälsning 
  (Titus 2:5, Joh 3:3-5, Ef 5:25-27) 

* Vi tror att det frälsande verket av Kristus på korset ger gudomlig läkedom för kroppen och 
  frälsning för själen för alla som tror (1 Petrus 2:24; Apg 3:16, Apg 9:32–35) 

* Vi tror på vuxendop för att vår Herre Jesus Kristus döpte sig ( Matt 3:13-17 ) och han rekommenderade oss att göra samma sak ( Matt 28:19-20 ). Vi tror på lärjungarnas dop när de direkt döpte den som kom till tro ( Ap 19:1-3 ), ( Ap 10:46-48 ), ( Ap 8:34-40 ). Det är därför vi ej döper barn, för att Jesus Kristus sa låt barnen komma till mig för Guds rike tillhör dem ( Matt 19:40). Han döpte inte barnen, utan välsignade dem. Vi har därför barnvälsignelse. Vi döper och lägger händerna på de som tar emot Jesu Kristi dop och ber för de ska ta emot den Helige Ande, och vi lär ut att det finns dopet i eld ( Matt 3:11 ) och observera 1 Pet 3:21.

* Vi tror att när en individ tar emot den Helige Ande, får han gudomlig förmåga till Kristen tjänst och    vittne (Apg 1:8, 2:4, 3:1–26, 4:5-12) 


* Vi tror på den Helige Andes helgande kraft (Rom 15:16, 1 Kor 6:11) 

* Vi tror på den slutliga uppståndelsen av både de räddade och de förlorade, de förra till evigt liv 
  och det senare till evig dom (Uppenbarelseboken 20:11–15; 1 Kor 15:12-23) 

Vi försäkrar oss och tror att vår pastors namn är synlig i våra samlingar och överallt, och vår 
pastors namn är Jesus Kristus från Nasaret. Vi har en visionsledare som fick denna ledning från 
Gud år 2010 för att föra tillbaka de förlorade fåren till vår Far genom att väcka de som har  
gåvor och genom att predika hela Jesu Kristi evangelium. Vi tror på en man och 
en kvinnas äktenskap. Vi tror att ren bön är försoning inför Gud (Psalm 141:2) eftersom Herren 
avskyr de onda offren (Ordspr 15:8). 


Allt vi gör låt oss göra det i kärlek. När du älskar ger du inte upp, du slutar inte eller gömmer dig. 
Framför allt älska varandra innerligt, för kärlek täcker många synder (1 Petrus 4:8) 

Har ni frågor, ni är välkomna att skriva till oss